Algemeen

De algemene informatie is opgedeeld in vier onderdelen (tabs):

  • Uitgangspunten rekenen-wiskunde;
  • Bronnen;
  • De kennisbasis rekenen-wiskunde in de serie Reken-wiskundedidactiek;
  • Reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs.